استخدام کارگر ماهر گوشت و مرغ در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
شهرآرا بین خیابان 23و25 گوشت و مرغ پارک
ساعت کار 8:30تا9:30

استخدام های بیشتر