استخدام کارگر ماهر گوشت و مرغ در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : 2,000,000
حقوق ماهی دومیلیون ماهی حداقل 600هزار تومن انعام ومزایا .
جمعه ها تعطیل ایام تعطیل نصف روز ناهار و صبحانه داریم جای خواب نداریم بیمه نداریم

استخدام های بیشتر