استخدام کارگر ماهر گوشت و مرغ در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
ماهر در فروشندگی و خورد کردن گوشت و مرغ
ساعت کاری از 9صبح تا 9.5 شب انعام عالی و حقوق بالا با صبحانه و ناهار .
هوشیار

استخدام های بیشتر