استخدام کارگر ماهر گوشت و مرغ در رشت

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : گیلان
شهر : رشت
میزان حقوق : توافقی
دو نفر کارگر وارد به کار مرغ برای کار در شرکت پروتئینی با حقوق قانون کار و بیمه

استخدام های بیشتر