استخدام کارگر ماهی و مرغ ماهر در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : 3,000,000
ماهر در فروشندگی و خورد کردن ماهی و مرغ
ساعت کاری از 9صبح تا 9.5 شب انعام عالی و حقوق بالا با صبحانه و ناهار .
درصورت مهارت لازمه با حقوق ماهیانه3میلیون تومان و انعام حدودا 1.5 میلیون تومان میباشد.
فقط کارگر حرفه ای ماهی

هوشیار

استخدام های بیشتر