استخدام کارگر مرغ در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
به دو اقای باتجربه برای کار مربوطه دعوت بهمکاری میشود ..محدوده پیروزی بلوار ابوذر ..بدون جای خواب ..لطفا افرادی که به محدوده نزدیک هستند تماس بگیرند ...

استخدام های بیشتر