استخدام کارگر نصاب کابینت در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
به تعدادی کارگر نیمه ماهر ام دی اف کار نصاب کابینت
و شاگرد نصاب نیازمنیدم

استخدام های بیشتر