استخدام کارگر نیمه ماهر و ساده در کابینت سازی در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
به یک کارگر نیمه ماهر و ساده جهت کار درکارگاه کابینت سازی نیازمندیم

استخدام های بیشتر