استخدام کارگر کابینت کار در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
کارگر نیمه ماهر وساده کابینت کار
حقوق بیشتر از وزارت کار
میدان رسالت

استخدام های بیشتر