استخدام کمک آشپز، کارگر ساده در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
شیفت صبح ساعت 7 الی 16
شیفت عصر ساعت 16 الی 24

استخدام های بیشتر