استخدام کمک آشپز در چلوکبابی بهزاد در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
به یک آشپز نیازمندیم بدون جای خواب
حقوق طبق وزارت کار
احمداباد مستوفی _خ ولیعصر شمالی _چلوکبابی بهزاد
دسته شغلی : استخدام کمک آشپز

استخدام های بیشتر