استخدام کمک مربی در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
کمک مربی جوان
حتما با سابقه بالای 1 سال
برای گروه سنی شیرخوار و نوپا
خوشرو و پر انرژی
منطقه 10 کارون
برای شیفت صبح و عصر
با حقوق ثابت و بیمه
فقط با شماره ثابت تماس بگیرید
دسته شغلی : استخدام کمک مربی

استخدام های بیشتر