استخدام کمک مربی در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : 900,000
به یک خانم کمک مربی یا پرستار با انرژی و مهربان و فعال از ساعت 7:15 صبح تا 5 عصر
با دستشویی بردن کودکان مشکلی نداشته باشد
با حقوق 900 تومان
دسته شغلی : استخدام کمک مربی

استخدام های بیشتر