استخدام کورین کار‌، کارگر ساده در شهر قدس

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : قدس
میزان حقوق : توافقی
به یک نفر کورین کار و 2 نفرکارگر ساده جهت کارگاه کورین صفحه روی کابینت نیازمندیم. جای خواب هم میسر میباشد.
حقوق مناسب شرایط کاری ایده آل و امکان فراگیری حرفه جدید و افزایش حقوق .لطفا تماس بگیرید و اگر جواب داده نشد پیام بدید و معرفی بفرمائید.
با تشکر.

استخدام های بیشتر