استخدام 4 ردیف شغلی در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
کافه رستوران ایتالیایی فورا استخدام میکند:
سالن کارکارگر ساده
صندوقدار خانم
ویتر خانم
همراه سه وعده غذایی و جای خواب مجهز

استخدام های بیشتر