استخدام 4 ردیف شغلی در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
تعدادی نیروی استخدامی خانم و اقا جهت کار در:
نطافت منزل و نظافت ساختمانی
مهمانداری
پرسنل نمایشگاهی
پرستاری سالمند با رزومه کاری

نیمه وقت و پاره وقت
آراسته،تمیز،منظم،مجری
مدارک مورد نیاز:
شناسنامه،کارت ملی،سفته،سوپیشینه

تماس در زمان کاری

استخدام های بیشتر