استخدام 6 ردیف شغلی در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
استخدام پرسنل مجرب و حرفه ای ترجیحا با مشتری در محدوده نیرو هوایی خیابان پنجم
الویت با افراد حرفه ای و با مشتریست
یک نفر پدیکوریست حرفه ای
یک نفر ناخنکار حرفه ای
یک نفر طراح ناخن حرفه ای
یک نفر مژه کار حرفه ای
اکستنشن کار حرفه ای اکستنشن مو
کوپ کار حرفه ای
لطفا فقط حرفه ای ها تماس بگیرند

استخدام های بیشتر