استخدام 9 ردیف شغلی در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
تعداد محدود منشی پذیرش درمانگاه شبانه روزی 1200000 الی 1800000،بیمه ومزایا شیفت چرخشی و به
تعداد محدود منشی صندوق بیمارستان 1800000،به بالا بیمه ومزایا شیفت چرخشی به
تعداد محدود منشی کلینیک زیبایی 1700000،ببمه مزایا
تعدادی منشی کلینیک دندانپزشکی باسابقه 1600000 بیمه ومزایا
تعدادی منشی کلینیک روانشناسی 1200000،بیمه
تعداد محدود منشی کارمندی شرکت مهندسی 1500000،بیمه شیفت صبح و عصر ومزایا
تعداد محدود کارمند شرکت بازرگانی 1690000 بیمه ومزایا شیفت صبح
تعداد محدود منشی وتایپ رادیولوژی سونوگرافی 1800000،بیمه ومزایا
تعداد محدود صندوقدار رستوران 1200000الی2700000،بیمه غذا انعام
تعدادی صندوقدار فروشگاه 1500000،بیمه
تعدادی نسخه خوان داروخانه 1900000،بیمه
تعداد محدود فروشنده آرایشی پوشاک کفش 1800000،بیمه مزایا
تعداد محدود خدمات باشگاه بدنسازی و استخر 1500000،بیمه شیفت صبح و عصر
تعداد محدود خدمات ومهماندار بیمارستان 1800000،به بالا بیمه ومزایا
تعداد مربی و کمک مربی وخدمه مهد کودک وتعدادی نیروی خانم حتی دانشجو نیازمندیم تماس فقط از ساعت 8الی18

مختاری

استخدام های بیشتر